Årsarkiv for 2017

Kontaktskjema for kundar

Sunnfjord Energi Nett er inne i ei omfattande og spennande digitaliseringsprosess. I samband med dette har vi oppretta eit digitalt kontaktskjema som kundar kan nytte for å få hjelp.

Nye straummålarar

I april starta Sunnfjord Energi monteringa av dei første nye, automatiske straummålarane hjå kundane sine. Dei store energiselskapa i fylket samarbeider om prosjektet.