Gå til innholdGå til toppen

Helikoptersynfaring langs linjenettet

Sunnfjord Energi fortsetter arbeidet med helikoptersynfaring langs linjene og vil i løpet av 9-11. juli 2018 fly langs 66 kV høgspentlinjene i desse kommunane: Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Fjaler, Hyllestad og Askvoll.

Som følgje av dårleg vêrtilhøve og sjukdom ved tidlegare varsla helikoptersynfaringar blei desse utsatt. Ny helikoptersynfaring er no planlagt 9-11. juli.

Målet med synfaringa er å få oversyn over nettet sin tekniske tilstand og skog langs leidningane.

Meld frå om spesielle forhold.
Helikopteret vil flyge lågt over linjene og dermed føre med seg noko støy.
Dersom det er spesielle forhold som Sunnfjord Energi bør kjenne til, 
kontakt overordna vakt tlf. 57722340 eller Konrad Espeland på tlf. 95253911 .

Dette er strekningane som ein skal fly over:

  • Grov(Flora) – Naustdal – Tefre – Moskog
  • Moskog – Sande – Hålandsfossen
  • Hålandsfossen – Nedre Svultingen
  • Hålandsfossen – Øyravatnet/Ringstad(Askvoll)

Helikopter og linjenett