Aktuelt om Sunnfjord Energi Nett

Helikoptersynfaring langs linjenettet

Sunnfjord Energi fortsetter arbeidet med helikoptersynfaring langs linjene og vil i løpet av 9-11. juli 2018 fly langs 66 kV høgspentlinjene i desse kommunane: Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Fjaler, Hyllestad og Askvoll.

Kontaktskjema for kundar

Sunnfjord Energi Nett er inne i ei omfattande og spennande digitaliseringsprosess. I samband med dette har vi oppretta eit digitalt kontaktskjema som kundar kan nytte for å få hjelp.

Nye straummålarar

I april starta Sunnfjord Energi monteringa av dei første nye, automatiske straummålarane hjå kundane sine. Dei store energiselskapa i fylket samarbeider om prosjektet.

Prisar for nettleiga 2016

Nettsidene er oppdatert med nye prisar. For eit gjennomsnittleg hushald med forbruk på 20.000 kWh/år, aukar nettleiga med 7,6% inkl. off. avgifter.