Gå til innholdGå til toppen

Arbeid nær linjer eller kablar

Arbeid nær linjer eller kablar kan medføre fare for liv, helse og material. Det er derfor viktig at du alltid sjekkar forholda fyrst.

Arbeid innanfor sikkerheitssona på 30 meter

All anleggsarbeid eller trefelling innanfor sikkerheitssona på 30 meter frå høgspenningslinjer skal meldast i frå til Sunnfjord Energi Nett i forkant. På den måten kan vi gi råd, innføre sikkerheitstiltak og om naudsynt halde tilsyn med arbeidet for å unngå skade på personar eller anlegg.

Det er ikkje lov å lagre tømmer, masser eller reiskap nær eller under høgspenningslinjer.

Sjå brosjyre for meir informasjon.

Graving

All graving må registrerast gjennom Geomatikk si løysing på gravemelding.no.

Sjå meir info om Gravemelding.