Gå til innholdGå til toppen

Mi side

For at straumrekninga di skal samsvare med forbruksperioden er det viktig at du melder inn målarstanden når vi ber om det. Det er mange måtar å registrere målarstanden på, via internett, på SMS eller på telefon. Alle desse metodane er skildra her.

Målaravlesing

Internett

For å registrere målarstanden på nettsidene klikkar du på knappen nedanfor og loggar på med kundenummer og målepunkt ID som du finn i epost, på straumrekninga eller på avlesningskort.

Når du har lagt inn målarstand, vil du  kunne ta ut prøveavrekning for siste periode. Du kan også lese og hente ut forbruksdata.

Mi side (registrer målarstand / sjå forbruksdata)

SMS – tekstmelding

No kan du også registrere målarstanden din via SMS. Ta med mobiltelefonen til sikringsskapet, les av målarstand og send ei tekstmelding. Enklare kan det ikkje bli.

Registrering

For å kunne nytte mobiltelefon til å sende målarstanden via SMS, må du først registrere målarnummeret ditt. Send meldinga: SENM START <målarnummer>til telefonnummer 26166.

Dette skal gjerast berre èin gong, men har du fleire målarar gjentek du prosessen for for kvar målar. Du mottek ei kvitteringsmelding når du er registrert.

Du kan også registrere mobilnummeret og velje SMS når du legg inn målarstanden på internett.

Innsending av målarstand

Når avlesingstidspunktet nærmar seg vil du motta ei påminning med brukarrettleiing frå oss på din mobiltelefon. Målarnummeret du alt har registrert blir opplyst i påminninga. Du sender då meldinga SENM <målarnummer> <målarstand> til 26166. Du vil no motta kvitteringsmelding som stadfesting.

Fleire målarar

Har du fleire målarar du vil gje opp målarstand for, må du registere alle før du kan sende målarstand (sjå Registrering ovanfor). Når du skal sende målarstand må du gje opp målarnummer. Dømet under er med 2 målarar. I dømet er kundenummeret likt, men ein kan også ha ulike kundenummer.

Registrering av fleire målarar

Første tekstmelding: SENM START<kundenr> <målarnr1> til 26166
Andre tekstmelding: SENM START<kundenr> <målarnr2>til 26166

Målaravlesing for fleire målarar

Første tekstmelding: SENM <målarnummer1> <målarstand1> til 26166
Andre tekstmelding: SENM <målarnummer2> <målarstand2> til 26166

Last ned utskriftsvenleg instruksjon (PDF) med illustrasjonar for registering via SMS

 


Automatisk straummålar – AMS

Myndigheitene har bestemt at alle nettkundar skal få nye automatiske straummålarar. Det har fleire fordelar for deg som kunde. Du skal ha fått ny straummålar innan 1. januar 2019.