Gå til innholdGå til toppen

Straumprodusentar

På denne sida finn du informasjon for straumprodusentar (innmatingskundar).

Tilknytings- og nettleigevilkår

Sunnfjord Energi AS har som medlem i REN gått inn for å nytte REN sin standard tilknytings- og nettleieavtale for innmatingskundar (straumprodusentar) i distribusjonsnettet.

Føremålet med avtalen er at prosessen med konsesjonssøknad, bygging og drift av kraftproduksjon (DG) i distribusjonsnettet skal gjerast på best mogeleg måte både teknisk og kostnadsmessig. Tatt omsyn til både nettselskap, utbyggar/innmatingskunde og forbrukskunde.

Det er å tilrå at alle framtidige innmatingskundar set seg inn i avtalen så tidleg i prosessen som mogeleg, gjerne før konsesjonssøknad. «Søknad om nettilknytning» vil ligge til grunn for vurdering av nettilknyting.

Marginaltap

Nyheit 2020: Fastleddet er endra til  til 12,1 kr/MWh.

Marginaltap: Endring av tap i nettet ved overføring av ein ekstra kWh.

Marginaltapssatsane blir publiserte som prosentsatsar. Positiv sats indikerer at tapet i nettet aukar ved ein marginal endring av produksjon, medan negativ sats indikerer at tapet minkar. For forbruk er det motsett. Marginaltapssatsane blir berekna kvar veke for dag og natt/helg.

Berekningane er baserte på:

  • Forventa lastuttak og produksjon.
  • Kvar delingspunkta ligg i nettet.
  • Overføringstap og transformeringstap.

Energiledd = områdepris ∙ marginaltapssats (Statnett + SE) ∙ produsert mengde

Energileddet blir rekna ut pr. time.

I tillegg kjem eit fastledd (residuale ledd) på 12,1 kr/MWh. Fastledd er basert på gjennomsnittsproduksjon for kraftverk med produksjonshistorikk, medan for nye kraftverk er det ut i frå forventa produksjon. Fastledd blir fordelt jamt utover året.

Marginaltapssatsen i sentralnettet må leggast til for stasjonen som kraftverket er tilknytt.

I Sunnfjord Energi sitt området omfattar dette stasjonane: Moskog, Tefre, Myklebustdalen, Skei, Grov og Høyanger. Statnett publiserer satsane i sentralnettet, for detaljar sjå nettsida: https://www.nettavregning.no/Marginaltap/Marginaltapssatser.aspx

For detaljar om områdepris, sjå nettsida til Nord Pool: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table

Maksimalt marginaltap er ± 15 %.

Marginaltap veke 40 2020 (PDF)

Marginaltap veke 39 2020 (PDF)
Marginaltap veke 38 2020 (PDF)
Marginaltap veke 37 2020 (PDF)
Marginaltap veke 36 2020 (PDF)
Marginaltap veke 35 2020 (PDF)
Marginaltap veke 34 2020 (PDF)
Marginaltap veke 33 2020 (PDF)
Marginaltap veke 32 2020 (PDF)
Marginaltap veke 31 2020 (PDF)
Marginaltap veke 30 2020 (PDF)
Marginaltap veke 29 2020 (PDF)
Marginaltap veke 28 2020 (PDF)
Marginaltap veke 27 2020 (PDF)
Marginaltap veke 26 2020 (PDF)
Marginaltap veke 25 2020 (PDF)
Marginaltap veke 24 2020 (PDF)
Marginaltap veke 23 2020 (PDF)
Marginaltap veke 22 2020 (PDF)
Marginaltap veke 21 2020 (PDF)
Marginaltap veke 20 2020 (PDF)
Marginaltap veke 19 2020 (PDF)
Marginaltap veke 18 2020 (PDF)
Marginaltap veke 17 2020 (PDF)
Marginaltap veke 16 2020 (PDF)
Marginaltap veke 15 2020 (PDF)
Marginaltap veke 14 2020 (PDF)
Marginaltap veke 13 2020 (PDF)
Marginaltap veke 12 2020 (PDF)
Marginaltap veke 11 2020 (PDF)
Marginaltap veke 10 2020 (PDF)
Marginaltap veke 9 2020 (PDF)
Marginaltap veke 8 2020 (PDF)
Marginaltap veke 7 2020 (PDF)
Marginaltap veke 6 2020 (PDF)
Marginaltap veke 5 2020 (PDF)
Marginaltap veke 4 2020 (PDF)
Marginaltap veke 3 2020 (PDF)
Marginaltap veke 2 2020 (PDF)
Marginaltap veke 1 2020 (PDF)
Marginaltap veke 52 2019 (PDF)
Marginaltap veke 51 2019 (PDF)
Marginaltap veke 50 2019 (PDF)
Marginaltap veke 49 2019 (PDF)
Marginaltap veke 48 2019 (PDF)
Marginaltap veke 47 2019 (PDF)
Marginaltap veke 46 2019 (PDF)
Marginaltap veke 45 2019 (PDF)
Marginaltap veke 44 2019 (PDF)
Marginaltap veke 43 2019 (PDF)
Marginaltap veke 42 2019 (PDF)
Marginaltap veke 41 2019 (PDF)
Marginaltap veke 40 2019 (PDF)
Marginaltap veke 39 2019 (PDF)
Marginaltap veke 38 2019 (PDF)
Marginaltap veke 37 2019 (PDF)
Marginaltap veke 36 2019 (PDF)
Marginaltap veke 35 2019 (PDF)
Marginaltap veke 34 2019 (PDF)
Marginaltap veke 33 2019 (PDF)
Marginaltap veke 32 2019 (PDF)
Marginaltap veke 31 2019 (PDF)
Marginaltap veke 30 2019 (PDF)
Marginaltap veke 29 2019 (PDF)
Marginaltap veke 28 2019 (PDF)
Marginaltap veke 27 2019 (PDF)
Marginaltap veke 26 2019 (PDF)
Marginaltap veke 25 2019 (PDF)
Marginaltap veke 24 2019 (PDF)
Marginaltap veke 23 2019 (PDF)
Marginaltap veke 22 2019 (PDF)
Marginaltap veke 21 2019 (PDF)
Marginaltap veke 20 2019 (PDF)
Marginaltap veke 19 2019 (PDF)
Marginaltap veke 18 2019 (PDF)
Marginaltap veke 17 2019 (PDF)
Marginaltap veke 16 2019 (PDF)
Marginaltap veke 15 2019 (PDF)
Marginaltap veke 14 2019 (PDF)
Marginaltap veke 13 2019 (PDF)
Marginaltap veke 12 2019 (PDF)
Marginaltap veke 11 2019 (PDF)
Marginaltap veke 10 2019 (PDF)
Marginaltap veke 9 2019(PDF)
Marginaltap veke 8 2019(PDF)
Marginaltap veke 7 2019(PDF)
Marginaltap veke 6 2019 (PDF)
Marginaltap veke 5 2019 (PDF)
Marginaltap veke 4 2019 (PDF)
Marginaltap veke 3 2019 (PDF)
Marginaltap veke 2 2019 (PDF)
Marginaltap veke 1 2019 (PDF)
Marginaltap desember 2018 (PDF)
Marginaltap november 2018 (PDF)
Marginaltap oktober 2018 (PDF)
Marginaltap september 2018 (PDF)
Marginaltap august 2018 (PDF)
Marginaltap juli 2018 (PDF)
Marginaltap juni 2018 (PDF)
Marginaltap mai 2018 (PDF)
Marginaltap april 2018 (PDF)
Marginaltap mars 2018 (PDF)
Marginaltap februar 2018 (PDF)
Marginaltap januar 2018 (PDF)
Marginaltap 2017
(PDF)
Marginaltap 2016 (PDF)
Marginaltap 2015 (PDF)
Marginaltap 2014
 (PDF)