Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 10. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Varsel om helikopteraktivitet i HAFS oktober 2016

Sunnfjord Energi Nett har i oktober synfaring med helikopter av liner i Fjaler, og deler av Askvoll og Hyllestad.

Nettselskap og kraftleverandørar må innhente fødselsnummer for alle straumkundar

Frå 1. september 2015 er alle nettselskap og straumleverandørar pålagt å innhente kunden sitt fødselsnummer.