Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 10. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Ny økonomisjef er tilsett i Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi har tilsett Silje Skaar Sunde som ny økonomisjef i selskapet. Ho tek til i stillinga 1.mai 2015.

Ny nettleige frå 1. januar 2015

For eit gjennomsnittleg hushald med forbruk på 20.000 kWh per år, aukar nettleiga med 6,7 % inkludert offentlege avgifter.