Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 10. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Linjeinspeksjon med helikopter frå veke 22 til 24

Frå og med 28. mai 2015 vert det gjennomført linjeinspeksjon av Sunnfjord Energi Nett sitt straumnett med lågtflygande helikopter. Arbeidet vert avslutta seinast 12. juni (veke 24).

Ny nettleige frå 1. januar 2015

For eit gjennomsnittleg hushald med forbruk på 20.000 kWh per år, aukar nettleiga med 6,7 % inkludert offentlege avgifter.