Dette er nettstaden til Sunnfjord Energi Nett – nettdelen av konsernet Sunnfjord Energi AS

Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 10

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Ny nettsjef er tilsett i Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi har tilsett Arild Fleten som ny nettsjef i selskapet. Han tek til i stillinga 1.januar 2015.

Ny nettleige frå 1. juli 2014

For eit gjennomsnittleg hushald med forbruk på 20.000 kWh/år, aukar nettleiga med 6,5% inkl. off. avgifter.