Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 10. Utanom kontortid kan feil meldast på vakttelefon 57 72 23 40.

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Er DU Sunnfjord Energi sin neste økonomisjef?

Sunnfjord Energi søkjer etter ny økonomisjef. Som økonomisjef går du inn i ein sentral posisjon i leiargruppa, og får rikt høve til å utvikle deg i eit dynamisk selskap.

Ny nettleige frå 1. juli 2014

For eit gjennomsnittleg hushald med forbruk på 20.000 kWh/år, aukar nettleiga med 6,5% inkl. off. avgifter.