Dette er nettstaden til Sunnfjord Energi Nett – nettdelen av konsernet Sunnfjord Energi AS

Driftsmeldingar

Alle einingar er i drift

Opplever du straumbrot, kontakt vårt kundesenter på telefon 57 72 23 10

Oversikt over planlagde straumutkoplingar

Aktuelt

Ny nettleige frå 1. juli 2014

For eit gjennomsnittleg hushald med forbruk på 20.000 kWh/år, aukar nettleiga med 6,5% inkl. off. avgifter.

Helikoptersynfaring i mai og juni

Sunnfjord Energi AS vil i siste veka av mai og i juni månad 2014 foreta helikoptersynfaring langs dei 22 høgspentlinjene i kommunane Solund, Førde og Naustdal.